. . . G N I D A O L

.

پرشیا پروژه

پرشیا پروژه

بهترین سایت طراحی پروژه

اشتراک گذاری

(درز های ساختمانی,درز انبساط,درز انقباض,درز های لغزشی, درز کنترل)

(درز های ساختمانی,درز انبساط,درز انقباض,درز های لغزشی, درز کنترل)
درزها در کلیه ی مواردی که بتن ریزی در حجم زیاد و یا در سطح زیاد انجام میگیرد قابل کاربرد هستند.وجود درز در اعضای بتنی باعث میشود که کلیه ی حرکت های محتمل سازه آزاد شده و هر گونه انقباض یا انبساط ناشی از تغییرات درجه حرارت و یا افت بتن در محل درز جبران شود.

بدین ترتیب وجود درز در اعضا و سازه های بتنی تنش های ناشی از حرکات ناخواسته ی داخلی را آزاد کرده و بسیاری از ترک خوردگی ها را کنترل و جبران نموده و یا آن ها را به محل درز هدایت میکند.

یکی از کاربرد های اصلی درز استفاده از آن در سازه های آبی و از جمله مخازن است د رچنین سازه ایی ترک خوردگی در بتن علاوه بر مسایل سازه ای ممکن است منجر به نشت آب شود از این رو وجود درز به لحاظ پیش بینی ترک محتمل و اتخاذ تدابیر مناسب در آن محل اهمیت ویژه ای می یابد.

انواع درز

در یک تقسیم بندی کلی درز ها ممکن است به دلیل مشکلات اجرایی و کارگاهی و محدودیت های بتن ریزی تعبیه شوند و یا ممکن است به جهت کنترل حرکات اجزای بتنی که در اثر انبساط و انقباض و یا سایر عوامل ایجاد میشود ایجاد گردند.بر این اساس درز ها عمدتا به دو دسته ساختمانی و حرکتی تقسیم میشوند که در ادامه به توضیح آن ها پرداخته میشود.

انجام انواع پروژه های عمرانی  خود را به ما بسپارید

درز های ساختمانی

در زهای ساختمانی با توجه به محدودیت حجم بتن ریزی به صورت یک پارچه و به عنوان حد فاصلی بین بتن جدید با بتن قدیمی به کار میروند.از این گونه درز ها انتظار عکس العمل در مقابل حرکت های مختلف سازه ای در بتن نبوده و فاصله های آنها صرفا بر اساس ظرفیت کارگاهی بتن ریزی تنظیم میشود.

محل درز های ساختمانی معمولا در نقشه های سازه ای قابل پیش بینی نیست مگر اینکه طراح دقیقا امکانات محدودیت های کارگاهی و توان اجرایی مجری طرح را بداند.در این درز ها باید پیوستگی آرماتور و بتن بین دو قسمت مجاور طرح به صورت کامل حفظ شود.بنا بر این آرماتور ها در محل این درز قطع نشده و از طرفی با روش های مختلف سعی میشود که بتن جدید به خوبی به بتن قدیمی بچسبد.

کاربرد درز های ساختمانی

نمونه ای از کاربرد این درز ها استفاده در دیوار های بتنی و از جمله در دیواره ی استخر ها و مخازن مایعات است.به خصوص وقتی که ارتفاع دیوار بیش از چند متر باشد,با توجه به محدودیت بتن ریزی در ارتفاع به صورت پیوسته بتن ریزی دیوار در چند مرحله انجام میشود در این حالت بین هر دو مرحله از بتن ریزی درزافقی ساختمانی ایجاد میشود.

به جهت ایجاد پیوستگی کامل بین سطوح بتنی در دو طرف درز معمولا سعی میشود سطح بتن قدیمی تر تا حد امکان زبر و ناصاف و همراه با پستی و بلندی گردد.به این منظور میتوان در حالتی که هنوز بتن قدیمی سفت نشده با پاشیدن آب و هوای با فشار و نیز با استفاده از یک برس سیمی ریزدانه ها را از سطح بتن قدیمی جدا کرده تا بدین ترتیب درشت دانه ها نمایان شده و سطح ناصاف و نامنظمی حاصل شود.

مراقبت های قبل از بتن ریزی جدید

مراقبت از بتن قدیمی و مرطوب نگه داشتن آن باید تا زمانی که بتن ریزی جدید انجام میشود ادامه یابد مگر سطح خود درز در بتن قدیمی که مراقبت از آن باید چند ساعت قبل از بتن ریزی جدید قطع شود به صورتی که یک خشکی سطحی و کم عمقدر سطح بتن حاصل شود درست قبل از آغاز بتن ریزی لایه ی جدید باید سطح زبر شده ی قدیمی کاملا تمیز شده(در صورت امکان با فشار هوا بدون کمک آب) و با یک لایه ی نازک از دوغاب سیمان یا ملات ماسه سیمان پر مایه اندود شود.

آن گاه با دقت کامل و به صورتی که جدا شدن دانه ها در بتن جدید مجاور درز صورت نگیرد بتن ریزی لایه ی جدید انجام شود.تاخیر در این امر سبب سفت شدن لایه ی دوغاب یا ملات ماسه سیمان شده و به ایجاد لایه های غیر چسبنده منجر خواهد شد.
به جای استفاده از یک لایه ی دوغاب سیمان یا ملات ماسه سیمان در سطح درز میتوان بتن لایه ی جدید را در ارتفاعی در حدود 100 تا 150 میلی متر پر مایه تر انتخاب کرد.برای این منظور میتوان عیار سیمان بتن در این محدوده را معادل 50 کیلو گرم بر متر مکعب بیش تر انتخاب کرد.

در سازه های بتنی که با آب در تماس هستند اگر کلیه ی موارد فوق در ارتباط با یک درز ساختمانی رعایت شود معمولا نیازی به کاربرد آب بند کننده (واتر استاپ) نبوده و نشت آب از محل درز اتفاق نخواهد افتاد.اما اگر درز ساختمانی در مخازن محتوی آب گرم و یا استخر های شنا به کار رود امکان دارد صفحات دو طرف درز تحت تاثیر تغییرات درجه حرارت داخلی به صورت جزیی حرکت کرده و نشت آب اتفاق بیافتد.
در چنین مواردی برای اطمینان از آب بندی کامل بهتر است که در محل درز از واتر استاپ استفاده شود.

درزهای انبساط

درز های انبساط به منظور همساز کردن انقباظ و انبساط بتن دو طرف درز تعبیه میشوند.این درز پیوستگی سازه ای اجزای طرفین درز را کاملا قطع میکند بنا بر این در این درز بتن و آرماتور به صورت کامل قطع شده و بین دو قسمت مجاور شکافی هم در نظر گرفته میشود.با قرار دادن این درز اطمینان حاصل میشود که دو طرف درز مستقل از یک دیگر عمل نموده و هیچ گونه تنش یا تغییر شکلی را به یک دیگر منتقل نمیکنند.

یک درز انبساطی باید با کم ترین مقاومت در مقابل انقباض و انبساط قادر به باز و بسته شدن بوده و از طرفی در مقابل کلیه ی حرکت های محتمل در محل درز آب بند باقی بماند این درز ها در تمام قسمت های سازه از سقف تا کف به صورت پیوسته ادامه یافته و سازه را به دو قسمت مجزا تقسیم میکنند.مثلا در یک مخزن آب یک درز انبساط باید در سقف در دیواره ها و در کف در یک امتداد ادامه یابد.

درز انبساط

درزهای انقباض

درز های انقباض برای همساز کردن انقباض ناشی از افت بتن دو طرف درز تعبیه میشوند.یک درز انقباضی عدم پیوستگی بین دو طرف درز را باعث میشود ولی شکاف اولیه ای در بتن ایجاد نمیکند.در حقیقت یک درز انقباض نقطه ی ضعفی در بتن ایجاد میکند تا ترک احتمالی ناشی از انقباض بتن در همین محل صورت گیرد.

یک درز انقباض ممکن است از نوع درز انقباض جزیی و یا درز انقباض کامل باشد.بر اساس آیین نامه ی انگلستان BS 5337 در یک درز انقباض جزیی تمام آرماتور ها را میتوان از درز عبور داد در حالی که در یک درز انقباض کامل 100 درصد آرماتور را باید قبل از رسیدن به درز قطع شود در مقابل آیین نامه ی ACI 350R قید میکند که در درز های انقباض جزِی هم باید حداقل 50 درصد آرماتور در محل درز قطع شوند.

درز های لغزشی

درز های لغزشی درز هایی هستند که امکان لغزش دو قسمت مجاور درز بدون انتقال نیروی برشی را فراهم میکنند.بنا بر این لازم است مقاومت اصطکاکی بین سطوحی که در مجاورت درز قرار دارند به حداقل برسد اگر این درز ها در مجاورت آب باشند.لازم است در تمام شرایط آب بند باقی بمانند.

اصولا هدف اصلی استفاده از یک درز لغزشی ایجاد یک اتصال غلتکی در سازه های بتنی است به طوری که اجزای بتنی در دو طرف درز نیرو های محوری و لنگر های خمشی را به یک دیگر منتقل کنند.ولی نیروی برشی در محل درز آزاد شود.چنین عملکردی ممکن است مزایای سازه ای قابل توجهی را در بعضی از سازه ها به دنبال داشته باشد.درز های لغزشی ممکن است در موقعیت های گوناگونی به کار روند که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
لازم به ذکر است که درز های لغزشی معمولا در سازه های بتنی پیش ساخته و نیز سازه های مهندسی بزرگ نظیر پل ها نیز به کار میروند اگر چه استفاده از این درز ها در اتصال دیوار به کف و دیوار به سقف در سازه های بتنی ذخیرهی آب کاملا رایج است.این درز ها اگر به خوبی طراحی و اجرا شوند برای جداسازی تاثیرات صدا و لرزه نیز مفید واقع میشوند.

انجام پروژه های دانشجویی در پرشیا پروژه

درزهای کنترل

درز کنترل
انبساط و انقباض بتن در اثر تغییرات رطوبت و حرارت در آن تنشهایی را به وجود می‌آورند که گاهی از مقاومت بتن بیشتر بوده و موجب ترک خوردگی می‌شود. برای از بین بردن این مشکل از درزهای کنترل که حرکت نسبی دال یا دیوار در صفحه خود را امکانپذیر می‌سازد، استفاده می‌شود.برای جدا کردن واحدهای عظیم مولد برق از قسمتهای مجاور، به منظور جلوگیری از انتقال ارتعاش، منطقه‌ای کردن و محدود ساختن احتمال خرابی در قسمتهایی از ساختمان، جلوگیری از بروز ترک به علت تمرکز تنش در محل هایی که تغییر مقطع قابل توجهی اتفاق افتاده است (نظیر بازشو دیوارها)، جداسازی قسمتهای مختلف یک شالوده به علت تفاوت باربری آنها، جدا ساختن بازوهای مختلف سازه‌هایی که شکل پلان آنها U,H,T,L,+ می‌باشد، از درز کنترل استفاده می‌شود. محل درزهای کنترل به ملاحظات معماری و مهندسی بستگی دارد. با تکیه بر تجربیات به دست آمده بهتر است ساختمانهای بتنی بزرگ، مستقل و بدون درز با طول بیش از 18 متر ساخته نشوند.

مطالب مرتبط

  نظرات کاربران

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تماس با ما

  پرشیا پروژه فعالیت خود را در سال 98 آغاز کرد و با جمع کردن تیمی متخصص در زمینه و رشته های مختلف آماده خدمت رسانی به شما همکاران گرامی میباشد

  خبر نامه سایت

  با عضویت در خبرنامه پرشیا پروژه از آخرین مطالب و محصولات با خبر شوید

  .
  کلیه حقوق برای سایت پرشیا پروژه محفوظ است.