. . . G N I D A O L

.

پرشیا پروژه

پرشیا پروژه

بهترین سایت طراحی پروژه

اشتراک گذاری

مراقبت از بتن (روش هایی که حضور آب را در کنار بتن تامین میکنند)

مراقبت از بتن را می توان به روش های مختلف انجام داد که استفاده از هر روش با توجه به نوع سازه ی بتنی و امکانات موجود و شرایط کار متفاوت بوده و بستگی به نظر مهندس کارگاه دارد.

مراقبت از بتن

استاندارد ACI 308R مراقبت مرطوب از بتن را در دو مرحله بیان می کند مراقبت اولیه و مراقبت نهایی منظور از مراقبت اولیه ی بتن مراقبت از عدم تبخیر آب و حفظ آن از مرحله ی ریختن بتن تا مرحله ی پرداخت سطحی آن است.بهترین روش برای مراقبت از بتن در این مرحله ایجاد مه آب در بالای سطح بتن به خصوص در بتن ریزی کف های بتنی است به طوری که رطوبت نسبی محیط بالا رفته و تبخیر آب سطحی بتن بسیار کند شود.روش دیگر مراقبت اولیه استفاده از مواد کند گیر کننده ی تبخیر در سطح بتن بلا فاصله پس از ریختن بتن است.

منظور از مراقبت نهایی حفظ رطوبت در سطح بتن از زمان گیرش نهایی ( 2 تا 3 ساعت پس از ریختن بتن ) در طول یک دوره ی اولیه ی مناسب مثلا 7 تا 10 روز اول عمر بتن است.روش های مراقبت از بتن در این مرحله را میتوان در چند دسته ی اصلی تقسیم بندی نمود که استفاده از هر روش ممکن است در شرایط خاصی مناسب تلقی شود.

روش هایی که حضور آب را در کنار بتن تامین میکنند

ایجاد برکه ی آب

در این حالت شرایط مناسب به گونه ای فراهم می شود که در طول دوره ی مراقبت همواره یک لایه ی آب به ضخامت حداقل 50 تا 100 میلی متر روی بتن باقی بماند. استفاده از این روش فقط برای سطوح تخت و افقی امکان پذیر است.

به عنوان مثال در کف یک مخزن و یا در کف دال های افقی می توان با استفاده از رس حفاظی به ارتفاع 100 تا 150 میلی متر در اطراف آن ایجاد کرده و به ارتفاع 50 تا 100 میلی متر در آن آب ریخت.با ایجاد برکه ی آب در شرایطی که تبخیر شدید هم باشد نگرانی مستمر از نظر خشک شدن سطح بتن بر طرف خواهد شد.البته مصرف آب در روش برکه ای کردن سطح بتن نسبتا بالا بوده و اصولا این روش برای جایی مناسب است که آب کافی موجود باشد.

در استفاده از این روش باید دقت شود که آب نسبت به بتن بیش از 10 درجه ی سانتی گراد اختلاف درجه ی حرارت نداشته باشد.از آن جا که معمولا اختلاف دمایی در شب و روز وجود داردو از طرفی آب نسبت به بتن سریع تر گرم یا سرد میشود در عمل ممکن است اختلاف دمای بیش از 10 درجه ی سانتی گراد بین آب و بتن ایجاد شود که منجر به وقوع ترک های مویین در سطح بتن خواهد شد.

از طرفی باید کنترل نمود که آب مصرفی جهت مراقبت از بتن دارای عناصر شیمیایی نامناسب نبوده و تا حد امکان از نظر کیفیت مشابه آبی باشد که در ساخت بتن به کار میرود .توجه شود که در طول دوره ی مراقبت واکنش های هیدراسیون سیمان هنوز در حال تکمیل هستند بنا بر این امکان نفوذ عناصر شیمیایی نامناسب از آب مراقبت به داخل بتن کاملا وجود دارد.

بدیهی است که این روش برای جاهایی مناسب است که امکان یخ زدگی آب نیز وجود نداشته باشد و اصولا دمای سطح بتن از 4+ درجه ی سانتی گراد کم تر نشود در غیر این صورت لازم است حتما مراقبت گرم از بتن نیز انجام شود.

انجام پروژه مهندسی عمران در پرشیا پروژه با استفاده از بهترین متخصصان

آب پاشی و ایجاد مه

ایجاد مه به این معنی است که آب با اجزای ریز و به صورت پودر بر سطح بتن پاشیده شود تا روی بتن مورد نظر را مه آب بپوشاند .این روش برای جاهایی مناسب است که دما نسبتا بالا بوده و رطوبت نسبی محیط پایین باشد.هم چنین آب پاشی بر سطح بتن تقریبا همه جا مفید واقع می شود.

از انواع آب پاش ها و از جمله از آب پاش های مخصوص میتوان استفاده کرد.این روش برای آب پاشی سطوح افقی و نیز برای آب پاشی سطوح قائم مناسب است.

در مراقبت از سطوح قائم با این روش باید از شلنگ هایی با سوراخ های مناسب استفاده شود.استفاده از روش آب پاشی و ایجاد مه آب جهت مراقبت در مواردی توصیه می شود که از نظر میزان مصرف آب محدودیتی وجود نداشته باشد زیرا اتلاف آب در این روش نیز بسیار بالاست.

استفاده از پوشش های خیس

پوشش هایی نظیر گونی کرباس و موکت اگر به صورت خیس شده روی بتن قرار گیرند در مراقبت از سطوح بتنی بسیار مفید خواهند بود مزیت این پوشش ها در آن است که اولا از تابش مستقیم آفتاب بر سطح بتن جلوگیری میکنند بنا بر این از تبخیر و خروج آب به میزان زیادی کاسته میشود.ثانیا این پوشش ها مقداری از آب را در خود ذخیره کرده و برای مدت زمان طولانی آن را حفظ میکنند.

پوشش های مورد اشاره بسته به میزان دمای هوا و نوع و ضخامت آن باید هر چند ساعت یا هر چند روز یک بار خیس گردد.توجه شود که در تابستان و در مناطق گرم مانند جنوب کشور برای مراقبت صحیح و کامل از بتن با روش دوم (آب پاشی) شاید لازم باشد هر نیم ساعت سطح بتن را آب پاشی کرد که امکان آن به خصوص اگر پروژه بزرگ باشد به سهولت فراهم نیست. ولی چنان چه در همین مورد از روش سوم یعنی از پوشش خیس استفاده شود. میتوان فاصله ی زمانی آب پاشی و خیس کردن گونی ها را به چند ساعت افزایش داد.توجه شود که لازم است در زمان پهن کردن پوشش خیس بتن به درجه ی معینی از سختی و گیرش رسیده باشد در غیر این صورت ممکن است سطح بتن خراب و ناصاف شود.

در این روش علاوه بر پوشش های عادی نظیر گونی کرباس موکت و کتان میتوان از خاک ,خاک اره کاه یا علف نیز با نظر مهندس کارگاه استفاده کرد.معمولا پوشش به ضخامت 50 میلی متر از خاک یا خاک اره و یا 150 میلی متر کاه یا علف میتواند مناسب باشد.چنین پوشش هایی آب را به کندی از خود عبور میدهند و عایق خوبی هستند هم چنین حرارت و برودت بیرون را دیر تر به داخل بتن انتقال میدهند.

این پوشش ها قادرند آب را تا حد زیادی در خود ذخیره نموده و تناوب زمانی آب پاشی را طولانی تر کنند.عیب این پوشش ها لکه دار کردن احتمالی سطح بتن است لذا از این روش نمی توان در مراقبت از بتن نما استفاده کرد.پوشش های خاک ,خاک اره کاه و علف فقط برای سطوح افقی مناسب هستند ولی پوشش های خیس (گونی کتان و غیره) هم برای سطوح افقی و هم برای سطوح قائم مناسب خواهند بود.

مراقبت از بتن

استفاده از کاغذ های نفوذ ناپذیر

کاغذ های نفوذ ناپذیر معمولا از دو لایه کاغذ گرافت تشکیل می شوند که با یک لایه ی قیر به هم چسبانده شده اند. این کاغذ ها چرب و روغنی بوده و تا حدی عایق رطوبت هستند.

در این روش ابتدا سطح بتن را کاملا خیس نموده سپس کاغذ نفوذ ناپذیر را روی بتن پهن میکنند.این کاغذ اجازه نمی دهد که آب بتن تبخیر شود و بنا بر این ممکن است با گذشت یک هفته یا 10 روز هنوز سطح بتن در زیر کاغذ مرطوب باقی مانده باشد.هزینه ی استفاده از این کاغذ ها معمولا بالاست .در استفاده از کاغذ های نفوذ ناپذیر باید دقت شود که دو کاغذ مجاور عرض حداقل 100 میلی متر را به طور مشترکح پوشش داده باشند.کاغذ نفوذ ناپذیر را میتوان به دفعات مورد استفاده قرار داد و چنان چه روزنه سوراخ یا پارگی در کاغذ مشاهد شود میتوان با وصله کردن یک تکه از همان کاغذ آن را تعمیر کرد.

استفاده از پوشش پلاستیک

استفاده از پوشش پلاستیک روش مناسبی برای جلوگیری از تبخیر آب محسوب می شود و تا حدودی مشابه روش قبلی است با این تفاوت که نایلون آسیب پذیر بوده و قابل ترمیم هم نیست.از طرفی پوشش های نایلونی معمولا با گذشت زمان در مقابل آفتاب فرسوده شده و پاره میشوند.تجربه نشان داده است که پوشش نایلونی اگر به طور مناسب روی یک کف بتنی پهن شده و یا دور یک ستون بتنی قرار داده شود میتواند تا چند هفته روطبت سطحی بتن را حفظ کند.

استفاده از مواد محافظ

مواد محافظ سطحی موادی هستند که به صورت مایع روی سطح بتن تازه را اندود کرده و از خارج شدن آب از سطح بتن در طول دوره ی مراقبت جلو گیری می کنند.این مواد را میتوان به وسیله ی قلم مو غلتک کوچک مخصوص رنگ کاری و یا به صورت پاششی و به کمک رنگ پاش بر سطح بتن اعمال نمود.استاندارد ASTM C 309 انواع زیر را برای مواد غشا ساز سطحی معرفی میکند.

مواد محافظ سطحی با اساس سیلیکاتی و یا با اساس روغنی تهیه م و مصرف می شوند که اصولا اگر با اساس روغنی ( یا نفتی) باشند.عملکرد بهتری دارند .هر لیتر از مواد غشا ساز سطحی میتواند 4 تا 5 متر مربع از سطح بتن را پوشش دهد .برای کاربرد یک نواخت این مواد در سطوح قائم می توان آن ها را دو پوشش عمود بر هم و به فاصله ی زمانی یک ساعت به کار برد.

مواد محافظ سطحی را می توان حدود 2 ساعت پس از بتن ریزی و در حالتی که سطح بتن مرطوب است به کار برد.در صورتی که سطح بتن خشک شده باشد (مثلا پس از باز کردن قالب) لازم است ابتدا سطح بتن خیس شده و در حالتی که سطح بتن نمناک است مواد محافظ را به کار برد.

قالب های درجا نگه داشته شده

قالب های در جا نگه داشته شده می توانند از نظر مراقبت مرطوب وسیله ی خوبی محسوب شوند.قالب های فلزی از این نظر مناسب هستند که آب بتن را محبوس نموده و اجازه نمی دهند که آب از بتن خارج شده و تبخیر شود.لذا تا زمانی که قالب دور ستون است نباید نگران مراقبت مرطوب از بتن بود فقط از قسمت های باز بتن مانند سر ستون باید با گونی خیس یا آب پاشی مراقبت شود.

قالب های چوبی تا حدی آب بتن را جذب کرده و از بتن خارج می کنند. بنا بر این ممکن است لازم باشد در مورد این قالب ها مراقبت ویژه ای در نظر گرفته شده و سطح قالب به طور متناوب آب پاشی و خیس گردد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

پرشیا پروژه فعالیت خود را در سال 98 آغاز کرد و با جمع کردن تیمی متخصص در زمینه و رشته های مختلف آماده خدمت رسانی به شما همکاران گرامی میباشد

خبر نامه سایت

با عضویت در خبرنامه پرشیا پروژه از آخرین مطالب و محصولات با خبر شوید

.
کلیه حقوق برای سایت پرشیا پروژه محفوظ است.